JAVA - aplikacje internetowe w języku Java

1999-02-19

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / JAVA - aplikacje internetowe w języku Java

Kod: SZK-JAV-AIN

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami >>

 

Charakterystyka kursu

Szkolenie wprowadza do aplikacji internetowych w języku Java.

 

Profil słuchaczy

Programiści aplikacji internetowych w języku Java.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka Java, podstawowa znajomość działania relacyjnych baz danych i języka SQL.

 

Zagadnienia

 

- konfiguracja kontenera serwletów na przykładzie Apache Tomcat,

- podstawy HTML i elementy Javascript: programowanie po stronie klienta, aplety Java, XML i XHTML,

- podstawy JSP, scriptlety, budowanie formularzy, obsługa błędów w JSP, dyrektywy,

- użycie JDBC w stronach JSP, zarządzanie danymi, konfiguracja DBCP, wykorzystanie ORM w podłączeniu do bazy danych na przykładzie Hibernate,

- JSTL: core, sql, functions, xml,

- serwlety: budowa, cykl życia, deskryptow aplikacji, umieszczenie serwletu w kontenerze,

- użycie ziarenek JavaBeans,

- architektura MVC w aplikacjach internetowych,

- użycie frameworków: Hibernate, Dom4J, Log4J, Mail4J,

- testowanie aplikacji z użyciem JUnit,

- framework Sping w aplikacjach webowych: biblioteka SpringJDBC, Spring MVC,

- aplikacje internetowe z użyciem AJAX, użycie Java Server Faces do pisania warstwy User Interface,

- użycie frameworków na przykładzie IceFaces, konstrukcja aplikacji o architekturze wielowarstwowej.

 

Wiedza z kursu

      Uczestnik zdobędzie wiedzę pozwalającą na zaprojektowanie i implementację aplikacji internetowej od strony klienta (HTML, Javascript, aplety) i od strony serwera (JSP, XHTML, JSF). Będzie w stanie zaprojektować strony JSP z wykorzystaniem serwletów i wykorzystać bazę danych wraz z frameworkiem ORM. Słuchacz będzie znał zagadnienia związane z implementacją stron z pomocą technologii AJAX i użycia komponentów opartych o AJAX.