Zaawansowany SQL w bazie danych Oracle

1999-01-21

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / Zaawansowany SQL w bazie danych Oracle

 

Kod: SZK-SQL-ZAA

 

Cena już od 820 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących wykorzystać zaawansowane możliwości języka SQL w bazie danych Oracle

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle i chcą się nauczyć jak budować zaawansowane zapytania i raporty.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Kontrola dostępu użytkowników:
         Zarządzanie użytkownikami
         Uprawnienia systemowe i obiektowe
         Nadawanie uprawnień
         Odbieranie uprawnień
         Role
         Używanie linków

Zarządzanie obiektami schematu:
         Komenda ALTER TABLE
         Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kolumny
         Dodawanie, usuwanie, włączanie wyłączanie constraintów
         Tworzenie indeksów
         Operacje FLASHBACK
         Tabele zewnętrzne

Operacje na dużych zbiorach danych:
         Komenda MERGE
         Operacje DML z podzapytaniami
         Operacje DML z klauzulą RETURNING
         Wielotablicowa komenda INSERT

Wyrażenia warunkowe:
         Wyrażenie CASE
         Wyrażenie DECODE

Generowanie raportów przez grupowanie powiązanych danych:
         Klauzula GROUP BY
         Klauzula HAVING
         Agregowanie danych - operatory ROLLUP i CUBE
         Identyfikacja podsumowań - funkcja GROUPING
         Agregowanie danych - operator GROUPING SETS

Zarządzanie danymi w różnych strefach czasowych:
         Strefy czasowe
         Odmiany typu TIMESTAMP
         Różnice między DATE i TIMESTAMP
         Operacje konwersji

Zaawansowane podzapytania:
         Podzapytania
         Podzapytania wielokolumnowe
         Podzapytanie w klauzuli FROM
         Podzapytania skorelowane
         Klauzula WITH - ponowne wykorzystanie bloków zapytań

Złączenia tabel:
         Nierównościowe w warunku WHERE i klauzuli FROM
         Semijoin
         Antijoin

Przetwarzanie danych hierarchicznych:
         Struktura drzewa
         Zapytania hierarchiczne
         Pseudokolumny
         Sortowanie danych w zapytaniu hierarchicznym
         Przydatne funkcje

Wyrażenia regularne:
         Wzorce proste i złożone

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien potrafić wykorzystywać zaawansowane możliwości języka SQL, mieć świadomość mechanizmów zachodzących w bazie danych podczas jej pracy i umieć je przewidywać i wykorzystywać. Użytkownik pozna możliwości budowania bardziej zaawansowanych raportów oraz wybór najczęściej stosowanych wbudowanych funkcji dostarczonych przez Oracle.