MS Word średnio zaawansowany

1999-01-26 00:00

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Word średnio zaawansowany

 

Kod: SZK-MSW-ŚRZ

 

Cena już od 470 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

Za drogo? Powiedz nam swoją realną cenę >>

 

Charakterystyka szkolenia

Kurs obejmuje zaawansowane opcje pracy z edytorem tekstu MS Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i efektywności pracy przy tworzeniu i wydruku dokumentów.

 

Profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się tworzeniem nowych wzorców dokumentów pism oraz pracą z dużymi dokumentami. Jest ono również dla osób zamierzających poszerzyć swoją wiedze o zaawansowanych możliwościach programu MS Word.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows oraz podstawowa znajomość pakietu MS Office.

 

Czas trwania

8 godzin zegarowych

 

Zagadnienia

Szablony
          Warianty tworzenia szablonów
          Modyfikacja szablonu
          Zarządzanie szablonami

Style
          Korzystanie z gotowych stylów
          Tworzenie nowego stylu
          Modyfikacja stylów
          Zarządzanie stylami (m. in. przenoszenie danych między szablonami i dokumentami)

Zakładki i odsyłacze
          Możliwości i zastosowanie w praktyce
          Tworzenie i usuwanie zakładek
          Wstawianie odsyłaczy

Spisy treści
          Możliwości i zastosowanie w praktyce
          Tworzenie i modyfikacja spisów treści
          Aktualizacja spisów treści

Obiekty
          Wstawianie plików do dokumentu
          Wstawianie plików graficznych
          Wstawianie innych obiektów

Korespondencja seryjna
          Tworzenie dokumentu głównego
          Definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych Excel, Access)
          Definiowanie pól korespondencji seryjnej
          Opcje scalania danych

Makropolecenia
          Tworzenie makropoleceń
          Modyfikacja i optymalizacja makropolecenia
          Zarządzanie makrami
          Paski narzędzi
          Tworzenie nowych pasków
          Modyfikacja pasków
          Zarządzanie paskami narzędziowymi (m.in. przenoszenie między szablonami i dokumentami)

Podział dokumentu na sekcje
          Możliwości i zastosowanie
          Wymuszanie podziału na strony
          Sugerowane alternatywy podziału stron

Praca z dużymi dokumentami
          Możliwości i zastosowanie
          Tworzenie dokumentu nadrzędnego
          Dołączanie plików do dokumentu nadrzędnego
          Korzystanie z konspektu

Zarządzanie dokumentami
          Zabezpieczenia dokumentów hasłami
          Zastosowanie podsumowania w dokumentach

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć wykorzystywać i tworzyć zaawansowane wzorce dokumentów, wprowadzić efektywną automatyzację pracy z edytorem.