MS Word zaawansowany

1999-01-26

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Word zaawansowany

 

Kod: SZK-MSW-ZAA

 

Cena już od 470 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

Za drogo? Powiedz nam swoją realną cenę >>

 

Charakterystyka szkolenia

Kurs obejmuje zaawansowane opcje pracy z edytorem tekstu MS Word, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i efektywności pracy przy tworzeniu i wydruku dokumentów.

 

Profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się tworzeniem nowych wzorców dokumentów pism oraz pracą z dużymi dokumentami. Jest ono również dla osób zamierzających poszerzyć swoją wiedze o zaawansowanych możliwościach programu MS Word.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows oraz podstawowa znajomość pakietu MS Office.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Warianty tworzenia szablonów
Modyfikacja szablonu
Zarządzanie szablonami
Style
Korzystanie z gotowych stylów
Tworzenie nowego stylu
Modyfikacja stylów
Zarządzanie stylami (m. in. przenoszenie danych między szablonami i dokumentami)
Zakładki i odsyłacze
Możliwości i zastosowanie w praktyce
Tworzenie i usuwanie zakładek
Wstawianie odsyłaczy
Spisy treści
Możliwości i zastosowanie w praktyce
Tworzenie i modyfikacja spisów treści
Aktualizacja spisów treści
Wstawianie plików do dokumentu
Wstawianie plików graficznych;
Wstawianie innych rodzajów plików
Korespondencja seryjna
Tworzenie dokumentu głównego
Definiowanie źródła danych (zewnętrzne źródła danych Excel, Access)
Definiowanie pól korespondencji seryjnej
Opcje scalania danych
Makropolecenia
Tworzenie makropoleceń
Modyfikacja i optymalizacja makropolecenia
Zarządzanie makrami.
Paski narzędzi
Tworzenie nowych pasków
Modyfikacja pasków
Zarządzanie paskami narzędziowymi (m.in. przenoszenie między szablonami i dokumentami)
Podział dokumentu na sekcje
Możliwości i zastosowanie
Wymuszanie podziału na strony
Sugerowane alternatywy podziału stron
Praca z dużymi dokumentami
Możliwości i zastosowanie
Tworzenie dokumentu nadrzędnego
Dołączanie plików do dokumentu nadrzędnego
Korzystanie z konspektu
Zarządzanie dokumentami
Zabezpieczenia dokumentów hasłami
Zastosowanie podsumowania w dokumentach

 

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć wykorzystywać i tworzyć zaawansowane wzorce dokumentów, wprowadzić efektywną automatyzację pracy z edytorem.