VBA w MS Access

1999-01-22

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / VBA w MS Access

 

Kod: SZK-VBA-MSA

 

Cena już od 1590 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka szkolenia, profil słuchaczy i wiedza z kursu

Na szkoleniu omawiane są zagadnienia związane z programowaniem w języku Visual Basic for Applications, a następnie przedstawiane są sposoby dostępu do danych za pomocą języka VBA. Uczestnik szkolenia poznaje mechanizmy pozwalające napisać profesjonalną aplikacje bazodanową.

 

Wymagania wstępne

Wymagana jest znajomość dowolnego proceduralnego języka programowania (np. Basic, Pascal, C) oraz bardzo dobra znajomość MS Access.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne (elementy podstaw) + 8 godzin lekcyjnych (elementy zaawansowane)

 

Zagadnienia

Wprowadzenie do języka VBA:
         Schematy blokowe algorytmów
         Typy danych
         Elementy okna edytora VBA
         Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
         Obiekty, definicja, właściwości

Programowanie podstawowe VBA Access:
         Tworzenie procedur
         Dostępność procedur
         Zmienne
         Zasięg zmiennych
         Instrukcja warunkowa
         Instrukcja Case
         Pętle
         Instrukcje przerwania pętli (exit)
         Wstęp do wykorzystania kwerend SQL (ewentualny wstęp do języka SQL i przedstawienie podstawowych jego możliwości)
         Użycie VBA w formularzach

Wykorzystywanie obiektów Access (DAO, ADO):
         Operacje na rekordach (z wykorzystaniem pętli i składni ADO i DAO)
         Obiektowy dostęp do danych
         Tworzenie własnych klas
         Użycie zaawansowanych funkcji VBA w formularzach

Dodatkowe przydatne zagadnienia:
         Operacje na plikach textowych (metoda OpenTextFile)
         Ochrona kodu przed modyfikacja i podglądem
         Obsługa błędów – rodzaje błędów
         Wyszukiwanie, ignorowanie i usuwanie błędów

Dobre praktyki programistyczne:
         wskazówki i porady