VBA w MS Excel

1999-01-25

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / VBA w MS Excel

 

Kod: SZK-VBA-MSE

 

Cena już od 1370 od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Po kursie użytkownik potrafi w razie potrzeby napisać własne funkcje, obsłużyć zdarzenie (otwarcie arkusza, zmiana komórki etc), stworzyć formularz, przetwarzać pliki tekstowe, korzystać z zewnętrznych źródeł danych (bazy danych), uruchamiać inne aplikacje obiektowo i wykonywać na nich działania.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą skutecznie zautomatyzować swoją pracę w aplikacjach pakietu MS Office.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows oraz pakietu MS Office.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Zagadnienia

Makra :
         Rejestrowanie i edycja makr
         Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
         Tworzenie własnych pasków zadań i menu

Środowisko VBA :
         Visual Basic Editor i jego opcje
         Zarządzanie komponentami
         Skróty klawiszowe
         Optymalizacja środowiska

Programowanie proceduralne:
         Procedury: Function, Sub
         Typy danych
         Instrukcja warunkowa If ...Then....Elseif....Else....Endif
         Instrukcja Case
         Pętle do...loop , while
         Pętla for ... next
         Instrukcje przerwania pętli (exit)
         Przetwarzanie macierzy

Ciągi znaków:
         Łączenie ciągów (konkatenacja)
         Konwersja na inne typy
         Funkcje przetwarzające ciągi znaków

Visual Basic :
         Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
         Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox) Deklaracja zmiennych
         Zasięg i czas życia zmiennych
         Operatory i ich priorytety
         Opcje modułów
         Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
         Obiekty, klasy, metody i własności
         Zabezpieczanie kodu Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem

Debugging :
         Przetwarzanie krokowe
         Pułapki Watches
         Local Window
         Immediate Window
         Call Stack

Obsługa błędów :
         Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
         Przechwytywanie i obsługa run-time errors

Model Obiektów Excel :
         Obiekt Application
         Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
         Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
         Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, ....
         Obiekt Selection
         Kolekcja Range
         Obiekt Cells
         Wyświetlanie danych na pasku status (statusbar)
         Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
         Pomiar czasu za pomocą metody Timer

Obsługa zdarzeń w języku VBA:
         Zdarzenia na poziomie arkusza i skoroszytu

Operacje na plikach:
         Otwieranie i zamykanie plików tekstowych
         Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych
         Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
         Efektywne przetwarzanie plików tekstowych
         Tworzenie i niszczenie obiektów
         Uruchamianie i działanie na innych aplikacjach z poziomu Excela

Formularze VBA :
         Tworzenie własnych formularzy
         Wywoływanie formularza z poziomu kodu
         Wykorzystanie formularzy w arkuszu

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu tego kursu uczestnik będzie mógł tworzyć proste programy, które pozwolą zaspokoić własne potrzeby nie tylko w pracy jak również i w domu.