VBA w controlingu - automatyzacja pracy i tworzenie narzędzi usprawniających pracę

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Ekonomiczne / VBA w controlingu - automatyzacja pracy i tworzenie narzędzi usprawniających pracę

Kod: SZK-CON-AUT

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu i profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników HR, kontrolerów finansowych, specjalistów ds. controlingu i analityków, którzy są zainteresowani wykorzystaniem narzędzi Excel i VBA for Applications do automatyzacji swojej pracy.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows i pakietu MS Office.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Zagadnienia1. Budżetowanie – przygotowanie formularzy, agregacja danych i ich przetwarzanie:

    - CAPEX (środki trwałe lub inwestycje) - Tworzenie formularzy z ograniczeniem użytkownika do wprowadzania określonych wartości

    - planowanie kosztów wydziałowych, kalkulacja kosztów na półprodukty, wyroby i usługi

    - automatyzacja z wykorzystaniem VBA for Applications: automatyczny zapis plików w folderze, automatyczne pakowanie programem Winzip (z poziomu powłoki systemu) wszystkich plików i automatyczne rozsyłanie Outlookiem do poszczególnych odbiorców

    - na podstawie otrzymanych wypełnionych formularzy przygotowanie za pomocą automatycznej konsolidacji danych (z różnych plików) zbiorczego zestawienia zarządczego do analizy i zarządzania kosztami(zestawienie po centrach kosztowych – agregacja)

    - analiza zebranych danych za pomocą tabel i wykresów przestawnych


2. Kontrola budżetu - wykonanie (analiza odchyleń)


3. Wsparcie przez Excel innych procesów organizacyjnych w firmie

    - określanie kosztów projektów

    - wspomaganie rozliczania kosztów metodą ABC

    - ewidencja czasu pracy

    - formularz do ewidencji czasu pracy w podziale na poszczególne czynności, grupowanie

    - ewidencja delegacji. Formularz do rozliczenia delegacji

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał i będzie umiał sam wykonać narzędzia do automatycznej pracy w controlingu. Praktyczne przykłady pozwolą na uniknięcie błędów w przyszłości.