SQL - język zapytań do bazy Oracle dla analityków

1999-02-12

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / SQL - język zapytań do bazy Oracle dla analityków

 

Kod: SZK-SQL-ANL

 

Cena już od 820 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących wykorzystać zaawansowane możliwości języka SQL w bazie danych Oracle

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle i chcą się nauczyć jak budować zaawansowane zapytania i raporty.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Informacje wstępne o języku SQL
Ogólna składnia poleceń języka SQL, na przykładzie polecenia SELECT
Pierwsze zapytania do bazy i ortografia SQL
Operacje arytmetyczne i wybrane funkcje jednowierszowe
Definiowanie aliasów dla kolumn
Sklejanie łańcuchów znakowych
Wartość NULL i jej obsługa
Eliminowanie powtórzeń w wynikach zapytania
Sortowanie wyników zapytania
Warunki wyboru wierszy
Funkcje grupowe i grupowanie
Rozszerzenia CUBE, GROUPING SETS i ROLLUP klauzuli GROUP BY
Operatory zbiorowe (UNION, MINUS, INTERSECT)
Złączenia tabel (składnia Oracle i SQL99)
         Iloczyn kartezjański
         Złączenia równościowe
         Złączenia nierównościowe
         Samozłączenia
Podzapytania
         Podzapytania zwracające jeden wiersz i wiele wierszy
         Podzapytania skorelowane
         Warunek EXISTS
Klauzula WITH (Subquery Factoring)
Język modyfikacji danych DML
         Transakcje. Zatwierdzenie i wycofanie transakcji
         Punkty zachowania. Wycofanie do punktu zachowania
         Poziomy izolacji transakcji i blokady danych
Wprowadzanie danych do tabel
Modyfikacja i usuwanie danych z tabel
Polecenie TRUNCATE
Wyrażenia warunkowe CASE
Zapytania hierarchiczne
Wyrażenia regularne
Funkcje analityczne
         funkcje rankingu
         funkcje okna
         funkcje raportujące
         funkcje LAG/LEAD
         FIRST/LAST
         Odwrotne funkcje percentyli
         Funkcje rankingu hipotetycznego
         Funkcja WIDTH_BUCKET
         Funkcje statystyczne

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien potrafić wykorzystywać zaawansowane możliwości języka SQL, mieć świadomość mechanizmów zachodzących w bazie danych podczas jej pracy i umieć je przewidywać i wykorzystywać. Użytkownik pozna możliwości budowania bardziej zaawansowanych raportów oraz wybór najczęściej stosowanych wbudowanych funkcji analitcznych dostarczonych przez Oracle.