SQL - język zapytań w bazie danych Oracle

1999-01-20

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / Język zapytań SQL w bazie danych Oracle

 

Kod: SZK-SQL-ZBD

 

Cena już od 690 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom budowy relacyjnych baz danych, zapoznanie z językiem SQL, poznanie możliwości zaawansowanego wyszukiwania danych.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Relacyjne modele baz danych:
         Struktura relacyjnej bazy danych
         Rodzaje połączeń tabel
         Normalizacja i denormalizacja bazy danych
         Operatory relacyjne
Pobieranie danych:
         Reguły dotyczące pisania zapytań SQL
         Składnia komendy SELECT
         Wybieranie wszystkich kolumn
         Zapytania z operacjami arytmetycznymi
         Aliasy kolumn
         Literały
         Operator konkatenacji
Ograniczanie wyników:
         Klauzula WHERE
         Operatory porównania
         Warunek LIKE
         Warunek BETWEEN … AND
         Warunek IS NULL
         Warunek IN
         Operatory logiczne AND, OR i NOT
         Wiele warunków w klauzuli WHERE
         Kolejność wykonywania operatorów
         Klauzula DISTINCT
Sortowanie danych:
         Klauzula ORDER BY
         Sortowanie po wielu kolumnach lub wyrażeniach
Funkcje SQL:
         Różnice między funkcjami jedno- i wielo- wierszowymi
         Funkcje tekstowe, numeryczne, daty
         Konwersja jawna i niejawna
         Funkcje konwertujące
         Zagnieżdżanie funkcji
         Wyświetlanie wyników działania funkcji - tabela dual
         Pobieranie aktualnej daty funkcją SYSDATE
         Obsługa wartości NULL
Agregacja danych przy użyciu funkcji grupujących:
         Funkcje grupujące
         Jak funkcje grupujące traktują wartości NULL
         Tworzenie grup danych - klauzula GROUP BY
         Grupowanie po wielu kolumnach
         Ograniczanie wyniku funkcji grupujących - klauzula HAVING
Pobieranie danych z wielu tabel:
         Typy złączeń
         Wykorzystanie NATURAL JOIN
         Aliasy tabel
         Złączenia w klauzuli WHERE
         Złączenie wewnętrzne INNER JOIN
         Złączenie zewnętrzne LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOIN
         Iloczyn kartezjański
Podzapytania:
         Miejsce podzapytań w komendzie SELECT
         Podzapytania jedno- i wielo- wierszowe
         Operatory podzapytań jednowierszowych
         Funkcje grupujące w podzapytaniu
         Operatory podzapytań wielowierszowych IN, ALL, ANY
         Jak wartości NULL są traktowane w podzapytaniach
Operatory zbiorowe:
         Operator UNION
         Operator UNION ALL
         Operator INTERSECT
         Operator MINUS
Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych:
         Komenda INSERT
         Kopiowanie danych z innej tabeli
         Komenda UPDATE
         Komenda DELETE
         Komenda TRUNCATE
Transakcje:
         Komendy COMMIT, ROLLBACK i SAVEPOINT
Komendy DDL:
         Najważniejsze obiekty bazy danych
         Reguły dotyczące nazywania obiektów
         Tworzenie tabel
         Typy danych dostępne dla kolumn
         Opcja DEFAULT
         Opcja NULL i NOT NULL
Zarządzanie tabelami:
         Więzy integralności CHECK, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE
         Tworzenie tabeli przez zapytanie
         Usuwanie tabeli DROP TABLE
         Komenda DESCRIBE
Inne obiekty schematu:
         Sekwencje
         Synonimy
         Widoki

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu słuchacz powinien umieć wybrać interesujące go informacje z bazy danych i rozumieć, na jakich zasadach działa baza Oracle.