Programowanie PL/SQL

1999-01-13

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / Programowanie PL/SQL

 

Kod: SZK-PPL-SQL

 

Cena już od 950 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

Za drogo? Powiedz nam swoją realną cenę >>

 

Charakterystyka

Szkolenie to obejmuje pełną wiedzę o języku programowania PL/SQL, począwszy od podstaw, aż po zaawansowane tajniki programowania zajmujących się korzystaniem z baz danych i tworzeniem baz danych na etapie wstępnym oraz archiwizacją danych.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób mających docelowo wykonywać złożone operacje programistyczne w środowisku bazy danych Oracle w języku PL/SQL.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka SQL i sposobu pracy z bazą danych Oracle.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Język PL/SQL
          Bloki PL/SQL
          Tworzenie i uruchamianie procedur, funkcji i pakietów
          Uruchamianie Prywatne i Publiczne
          Procedury "One-time"
          Przeciążanie procedur i funkcji

Zmienne
          Typy danych
          Zmienne wiązane
          Wartości domyślne i stałe
          Tablice
          Rekordy i tablice rekordów

Zapytania SQL w PL/SQL
          Zapytania osadzone
          Ograniczania zapytań osadzanych

Kursory
          Tworzenie i korzystanie z kursorów
          Parametryzowanie kursorów
          Definiowanie i używanie kursorów referencyjnych

Manipulacja danych
          Klauzula For Update
          Osadzanie poleceń Insert, Update, Delete.

Instrukcje warunkowe
          Etykiety
          Skok z pętli do etykiety
          Bolki osadzone

Pętle
          FOR, While
          Zagnieżdzanie pętli i zasięg zmiennych

Obsługa wyjątków
          Obsługa błędów runtime
          Wyjątki obsługiwane przez system
          Tworzenie własnych wyjątków
          Instrukcje kompilatora
          Kontynuacja programy po obsłudze wyjątku

Debugging

 

Wiedza z kursu

Szkolenie dostarczy słuchaczom wiedzy i umiejętności tworzenia zaawansowanego kodu PL/SQL potrzebnego do implementacji algorytmów przetwarzania danych.