Szkolenia Oracle Warszawa

Kursy Oracle Warszawa


Administracja bazą danych Oracle 12c

Szkolenia, kursy i konsultacje Oracle z EduKomp, to warsztaty, których program jest dostosowany do wymagań i umiejętności słuchaczy.
Kurs Oracle w Warszawie


 


Programowanie PL/SQL

Kursy Programowanie PL/SQL w Warszawie


 


Podstawy SQL

Kursy Podstawy SQL w Warszawie


 


Zaawansowany SQL

Kursy Zaawansowany SQL w Warszawie