OpenOffice średnio zaawansowany

1999-01-11

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / OpenOffice średnio zaawansowany

 

Kod: SZK-OPO-ŚRD

 

Cena szkolenia już od 890 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka szkolenia

Kurs obejmuje średnio zaawansowane opcje pracy z edytorem tekstu, które umożliwiają wprowadzenie wysokiego stopnia automatyzacji i efektywności pracy przy tworzeniu i wydruku dokumentów. Kurs obejmuje średnio zaawansowane metody obróbki danych w arkuszu, podstawy analizy, generowanie różnych typów wykresów, pracę z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i podsumowań, tworzenie formuł i list arkuszowych.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób znających oprogramowanie OpenOffice w stopniu podstawowym, pragnących poszerzyć wiedzę z tego tematu i stosować w pracy bardziej zaawansowane metody automatyzacji pracy w edytorze tekstów i arkuszu kalkulacyjnym.

 

Wymagania wstępne

Znajomość środowiska Windows oraz podstawowa znajomość jakiegokolwiek edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Szablony
Sposoby tworzenia szablonów
Modyfikacja szablonu
Zarządzanie szablonami
Style
Tworzenie nowego stylu
Modyfikacja stylów
Zarządzanie stylami (m. in. przenoszenie danych między szablonami i dokumentami)
Podział dokumentu na sekcje
Możliwości i zastosowanie
Sposoby podziału dokumentów
Zakładki i odsyłacze
Możliwości i zastosowanie w praktyce
Tworzenie i usuwanie zakładek
Przypisy
Spisy treści
Możliwości i zastosowanie w praktyce
Tworzenie i modyfikacja spisów treści
Wstawianie plików do dokumentu
Wstawianie plików graficznych
Najbezpieczniejsze warianty wstawiania plików graficznych
Wstawianie podpisów pod rysunkami
Wstawianie innych rodzajów plików
Korespondencja seryjna
Tworzenie dokumentu głównego
Definiowanie korespondencji seryjnej
Makropolecenia
Definiowanie makropolecenia
Zagadnienia z arkusza kalkulacyjnego OpenOffice Calc
Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł
Możliwości i zastosowanie formuł
Wprowadzanie formuł
Modyfikowanie formuł
Kopiowanie formuł i przeliczanie
Użycie odwołań (bezwzględnych, względnych i mieszanych)
Kopiowanie formuł
Modyfikowanie ustawień przeliczania
Wykonywanie obliczeń za pomocą funkcji
Najczęściej stosowane funkcje
Sposoby użycia funkcji
Praca z wieloma arkuszami
Łączenie arkuszy
Aktualizacja odwołań
Tworzenie wykresów
Typy wykresów i ich zastosowanie
Tworzenie i modyfikacja wykresów
Praca z listami
Tworzenie list
Sortowanie danych
Filtrowanie danych
Tabele przestawne
Wstęp do zastosowania tabel przestawnych
Zagadnienia z tworzenia prezentacji
Ogólne informacje o prezentacjach
Podstawowe definicje
Przykłady prostych prezentacji
Zastosowanie kreatora prezentacji

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć pracować z edytorem tekstów oraz arkuszem kalkulacyjnym w ramach pakietu oprogramowania OpenOffice na poziomie średnio zaawansowanym. W szczególności będzie umiał: korzystać z szablonów, stosować style; wstawiać do dokumentu obiekty, spisy treści, zakładki, przypisy; zautomatyzować pracę za pomocą korespondencji seryjnej i makr; stosować formuły i funkcje; pracować z listami danych; pracować na wielu arkuszach; tworzyć wykresy i tabele przestawne; tworzyć proste prezentacje multimedialne.