MS SQL Server 2008 - programowanie T-SQL

1999-02-15

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / Programowanie T-SQL w MS SQL Server 2008

Kod: SZK-MSS-PTS

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami >>

 

Charakterystyka kursu

Szkolenie poświęcone jest programowaniu w bazie danych MS SQL Server 2008.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla administratorów i programistów baz danych.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Wymagania wstępne

Znajomość Windows, podstawy C# oraz SQL, znajomość podstaw relacyjnych baz danych, podstawowa znajomość Enterprise Management Studio.

 

Zagadnienia

 

- SQL DDL - tworzenie struktur,

- bezpieczeństwo w bazie danych: użytkownicy, role, uprawnienia,

- dynamiczny SQL, PIVOT i UNPIVOT,

- zapytania zaawansowane SQL, podzapytania, zapytania skorelowane,

- tabele tymczasowe,

- wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych w tabelach,

- podstawowe procedury i funkcje w T-SQL,

- użycie kursorów, wydajność kursorów,

- transakcyjność zapytań i procedur T-SQL,

- obiekty programistyczne C# do wykonywania zapytań i procedur,

- wzorzec DAO, frameworki ORM na przykładzie LINQ.

 

Wiedza z kursu

      Uczestnik szkolenia posiądzie umiejętności programowania bazy danych MS SQL Server 2008, w tym będzie potrafił napisać zaawansowane statyczne lub dynamiczne zapytania SQL wykorzystujące funkcje wbudowane, PIVOT i UNPIVOT.
      Dodatkowo nabędzie wiedzę o bezpieczeństwie baz danych: użytkownikach, rolach, uprawnieniach. Uczestnik zdobędzie umiejętność pisania procedur T-SQL i stosowania kursorów. Będzie znał mechanizmy transakcyjności i będzie potrafił rozwiązywać konflikty wywołane blokadami.
      W ramach szkolenia uczestnik dowie się jak wykorzystać bazę danych w programach pisanych w języku C#, a także pozna wzorzec DAO i framework ORM o nazwie LINQ