MS Project - Zarządzanie projektami

1999-01-15

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Project - Zarządzanie projektami

 

Kod: SZK-MSP-R03

 

Cena już od 770 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Szkolenie obejmuje wstępne informacje o zarządzaniu projektami oraz tworzenie projektu w MS Project: przygotowanie harmonogramu zadań; zarządzanie zasobami materiałowymi i ludzkimi, planowanie kosztów, realizację i śledzenie zadań.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami i planowaniem.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows i podstawowa znajomość pakietu MS Office.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne. Istnieje możliwość dostosowania programu do 16 godzin lekcyjnych.

 

Zagadnienia

Różnice pomiędzy wersją 2003 i 2007
          Omawiane na bieżąco przy każdym zagadnieniu

Wprowadzenie:
          Definicja projektu
          Kluczowe zasady tworzenia projektów
          Model trójkąta

Obsługa:
          Instalacja aplikacji
          Charakterystyka MS Project
          Pomoc
          Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu
          Podstawowe widoki

Harmonogram:
          Reguły tworzenia harmonogramów
          Typy harmonogramów
          Kalendarze projektowe
          Wprowadzanie zadań do harmonogramu
          Edycja zadań w harmonogramie
          Czas trwania zadań
          Czas ciągły zadań
          Czas szacowany w zadaniach
          Priorytet projektu i zadań
          Współzależności pomiędzy zadaniami
          Wyprzedzenie i zwłoka
          Kamienie milowe
          Wizualizacja zadań w różnych widokach

Optymalizacja harmonogramu:
          Ograniczenia w zadaniach
          Termin ostateczny
          Zadania krytyczne
          Ścieżka krytyczna
          Zapas czasu w projekcie
          Skracanie ścieżki krytycznej
          Dostosowanie widoków

Zasoby:
          Definicja zasobów
          Koszty zmienne zasobów
          Koszty każdego wykorzystania (użycia)
          Tabele stawek
          Dostępność zasobów
          Praca - definicja
          Stałe w równaniu pracy
          Nakłady pracy
          Alokacja zasobów
          Przeciążenia zasobów
          Bilansowanie zasobów
          Dziewięć sposobów walki z przeciążonymi zasobami

Koszty:
          Koszty stałe
          Kontrola kosztów
          Koszty projektu, zadań, zasobów i pracy

Realizacja projektu:
          Metody realizacji projektu
          Plan bazowy
          Analiza stanu
          Analiza odchyleń
          Zmiany w projekcie

Raporty:
          Raporty w MS Project
          Tworzenie raportów użytkownika

Wyszukiwanie danych:
          Sortowanie danych
          Filtry
          Tworzenie filtrów użytkownika
          Grupowanie danych

Analiza PERT
          Realizacja projektu metodą PERT

Wykorzystanie projektów w innych projektach
          Wykorzystanie połączenia z innymi projektami w praktyce

Analiza EVA
          Ocena realizacji projektu analizą Earned Value oraz wskaźniki EVA w MS Project

Optymalizacja pracy w MS Project
          Tworzenie zaawansowanych pól, tabel, widoków, raportów, filtrów
          Dostosowywanie wykresu Gantta do pól tabeli
          Wykorzystanie wskaźników stanu
          Dostosowywanie ścieżki krytycznej i pola całkowity zapas czasy
          Rozbijanie ścieżki krytycznej
          Automatyzacja pracy z wykorzystaniem makr w MS Project
          Wykorzystanie formularzy w MS Project

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć tworzyć własne projekty w programie MS Project oraz radzić sobie z podstawowymi problemami gospodarowania zasobami. Powinien umieć również realizować zadania w projekcie i śledzić te zmiany, które w nim zachodzą. Badać odchylenia harmonogramowe oraz kosztowe przy realizacji projektu.