Techniki autoprezentacji i autokreacji

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Miękkie / Techniki autoprezentacji i autokreacji

Kod: SZK-MKK-TAA

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem wizerunku własnej osoby. Celem jest poznanie własnych „nawykowych” sposobów prezentowania siebie oraz ćwiczenia umiejętności panowania nad wywieranym przez siebie wrażeniem tak, by osiągnąć założony sukces autoprezentacyjny.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, których celem jest lepsze poznanie siebie i uzyskanie większej świadomości wywieranego przez siebie wrażenia i kontroli wizerunku własnej osoby, zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i prywatnych.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Metody

Mini-wykłady, analiza doświadczenia, ćwiczenia w parach i na forum grupowy.

 

Zagadnienia

Autoprezentacja to nie tylko „pokazywanie się z najlepszej strony”
        Efekty i motywy autoprezentacji
        Taktyki i strategie autoprezentacyjne czyli autoprezentacja „na co dzień” i na sytuacje „wyjątkowe”
        Autoprezentacja a oszukiwanie

Co wiem o sobie a co wiedzą o mnie inni? - Okno Johari
        Moje mocne strony, moje słabe strony

Jak tworzy się obraz siebie?
        Komunikacja werbalna
        Komunikacja niewerbalna
        Aranżacja przestrzeni

Obronne i asertywno-zdobywcze taktyki autoprezentacji

Społeczny kontekst autoprezentacji
        Normy
        Role

Porażki autoprezentacyjne – jak ich unikać?
Troski autoprezentacyjne – jak sobie z nimi radzić?
Sukces autoprezentacyjny – jak go osiągnąc?

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

  • potrafią określić swój dotychczasowy wizerunek
  • określić wizerunek własnej osoby, jaki chcą stworzyć
  • znają swoje mocne i słabe strony, i potrafią wykorzystać je w tworzeniu założonego przez siebie wizerunku
  •