Komunikacja

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Miękkie / Komunikacja

Kod: SZK-MKK-KOM

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowej komunikacji oraz informacjami na temat roli asertywności w efektywnym porozumiewaniu się, będą także ćwiczyć konkretne umiejętności zwiększające ich zdolności komunikacyjne

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Metody

Mini-wykłady, analiza doświadczeń, ćwiczenia w parach i grupowe, gry symulacyjne.

 

Zagadnienia

Schemat komunikacji

Komunikacja werbalna
          Bariery zmniejszające efektywność komunikacji
          Pseudosłuchanie i bariery utrudniające słuchanie

Komunikacja niewerbalna
          Kinetyka – mimika, gesty, pantomimika
          Proksemika – dystans i aranżacja przestrzeni
          Parajęzyk – elementy werbalne w komunikacji niewerbalnej

Metakomunikaty - gdy słowa przeczą gestom

Postawa asertywna i jej rola w komunikacji
          Podłoże postawy asertywnej
          Asertywność – agresja - uległość
          Asertywne prawa

Zasady skutecznej komunikacji
          Cztery kroki skutecznego słuchania
          Rola parafrazowania i precyzowania
          Komunikaty „ja” vs komunikaty „ty”
          Konstruktywna informacja zwrotna
          Wybrane techniki asertywnych wypowiedzi i reakcji (m.in. formułowanie próśb, odmowy, reakcji na krytykę)

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

  • znają podstawowe reguły efektywnej komunikacji
  • umieją się nimi posługiwać
  • umieją rozumieją czym jest asertywność i w jaki sposób wpływa na efektywność komunikacji
  •