MS Excel - kurs zaawansowany

1999-01-06

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Excel - kurs zaawansowany

 

Kod: SZK-EXC-ZAA

 

Cena już od 610 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje zaawansowane metody obróbki danych w arkuszu, generowanie różnych typów wykresów, pracę z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i podsumowań, tworzenie zaawansowanych formuł i list arkuszowych, analizę danych za pomocą tabel przestawnych, tworzenie makr, dostosowywanie pasków narzędzi, podstawy wykorzystywania danych z innych źródeł niż arkusz kalkulacyjny (Microsoft Access i Microsoft Query). Szkolenie bazuje - w zależności od potrzeb klienta - na dowolnej wersji arkusza.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych, oraz zaawansowanego wprowadzania i formatowania danych.

 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Zaawansowana edycja danych
          Wklejanie specjalne
          Transpozycja
          Ukrywanie danych
          Nadawanie nazw komórkom i obszarom
          Operacje na obszarach

Odwołania cykliczne

Praca z szablonami
          Typy szablonów w Excelu
          Tworzenie nowych szablonów
          Modyfikacja szablonów
          Zarządzanie szablonami
          Wykorzystanie istniejących szablonów

Zaawansowane formatowanie danych
          Formatowanie warunkowe
          Konspekty
          Style

Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
          Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI
          Przykłady funkcji zagnieżdzonych
          Funkcje daty i czasu, np: NETWORKDAYS, WORKDAY, DZIŚ, TERAZ, YEARFRAC, WEEKNUM
          Funkcje matematyczne: ZAOKR, ILOCZYN, SUMA.JEŻELI i inne
          Funkcje tekstowe – przykłady
          Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ
          Funkcje informacyjne – przykłady
          Formuły tablicowe

Odwołania krzyżowe

Listy arkuszowe
          Tworzenie list arkuszowych
          Zastosowanie list arkuszowych

Tworzenie zaawansowanych wykresów
          Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

Wyszukiwanie danych
          Sortowanie danych
          Metody filtrowania danych, filtr zaawansowany
          Praca z bazami danych
          Tworzenie bazy danych w arkuszu
          Użycie formularza do operacji na rekordach

Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
          Rejestrowanie makr
          Modyfikacja i optymalizacja makr
          Tworzenie formularzy ekranowych lub drukowanych
          Tworzenie okien dialogowych
          Tworzenie kontrolek okien dialogowych

Sumy pośrednie
          Tworzenie sum pośrednich
          Zastosowanie sum pośrednich

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
          Pojęcie tabeli przestawnej
          Tworzenie tabel przestawnych
          Szkielet tabeli przestawnej
          Modyfikacje tabel przestawnych
          Obliczenia na tabeli przestawnej
          Przykłady użycia tabel przestawnych
          Wykresy przestawne
          Raporty tabeli przestawnej

Analiza „co jeśli”
          Zastosowanie analizy „co jeśli”

Importowanie i eksportowanie danych
          Importowanie danych z innych aplikacji
          Eksportowanie danych do innych aplikacji

Elementy graficzne – obrazy danych
          Dynamiczne i statyczne obrazy danych

Zarządzanie zeszytami
          Zabezpieczenia zeszytów hasłami
          Zastosowanie podsumowania w zeszytach

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat zaawansowanych sposobów: formatowania danych,tworzenia wykresów użytkownika, analizowania danych, korzystania z formuł i funkcji, wykorzystania szablonów,tworzenia makr.