MS Excel - kurs średnio zaawansowany

1999-01-05

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Excel - kurs średnio zaawansowany

 

Kod: SZK-EXC-ŚRD


Cena już od 560 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje średnio zaawansowane metody obróbki danych w arkuszu, generowanie różnych typów wykresów, pracę z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i podsumowań, tworzenie zaawansowanych formuł i list arkuszowych, analizę danych za pomocą tabel przestawnych.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych, oraz średnio zaawansowanego wprowadzania i formatowania danych.

 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Edycja danych
          Wklejanie specjalne
          Transpozycja

Wprowadzanie formuł w arkuszu – opcje zaawansowane
          Wyrażenia logiczne w formułach
          Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi

Zaawansowane formatowanie danych
          Formatowanie warunkowe
          Konspekty

Obszary danych
          Pojęcie obszarów nazwanych
          Zastosowanie obszarów nazwanych

Odwołania cykliczne
          Przykłady błędów
          Przykłady poprawnego zastosowania

Wprowadzanie funkcji
          Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady korespondencji seryjnej
          Funkcja logiczne ORAZ, LUB
          Funkcja logiczna JEŻELI – ćwiczenia, wstęp do funkcji zagnieżdżonych
          Funkcje matematyczne np. SUMA.JEŻELI, ZAOKR
          Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI

Obsługa błędów w Excelu
          Typy błędów
          Reagowanie na błędy

Sumy pośrednie
          Tworzenie sum pośrednich
          Zastosowanie sum pośrednich

Formularze wbudowane
          Zastosowanie formularzy wbudowanych w bazach danych

Elementy graficzne
          Wstawianie elementów graficznych do arkuszy
          Dynamiczne i statyczne obrazy danych
          Diagramy blokowe

Zarządzanie arkuszami
          Blokowanie okien i podział okien
          Zastosowanie podsumowania w zeszytach

Śledzenie zmian
          Opcje śledzenia
          Wykorzystanie śledzenia

Style i szablony
          Zastosowanie stylów w Excelu
          Szablony wbudowane
          Tworzenie szablonu

Wykresy
          Zaawansowana modyfikacja wykresów

Sprawdzanie poprawności
          Walidacja liczbowa, tekstowa, czasowa
          Listy wartości
Mechanizmy wyszukiwania wartości, formuł, obiektów
          Zaznaczanie widocznych komórek w filtrach zaawansowanych
          Wyszukiwanie komórek i formuł

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
          Pojęcie tabeli przestawnej
          Tworzenie tabel przestawnych
          Szkielet tabeli przestawnej
          Modyfikacje tabel przestawnych
          Obliczenia na tabeli przestawnej - pola i formuły obliczeniowe
          Grupowanie danych w tabeli
          Przykłady użycia tabel przestawnych
          Wykresy przestawne
          Konsolidacja wielu zakresów w tabelach
          Raporty tabeli przestawnej - autoformatowanie
          Zewnętrzne źródła danych

Prezentacja danych na statycznych stronach internetowych

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat różnych sposobów: formatowania danych,tworzenia wykresów użytkownika, analizowania danych, korzystania z formuł i funkcji, wykorzystania szablonów.