MS Excel - kurs podstawowy

1999-01-04

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Excel - kurs podstawowy

 

Kod: SZK-EXC-POD

 

Cena już od 510 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje podstawowe operacje wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym, czyli edycję, formatowanie, kopiowanie, zapisywanie, drukowanie, prace z wieloma arkuszami oraz podstawy tworzenia wykresów, wstawianie formuł i funkcji do arkusza. Szkolenie może bazować na różnych wersjach programu.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

 

Wymagania wstępne

Znajomość środowiska Windows.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel
          Podstawowe pojęcia
          Podstawowe informacje o paskach menu
          Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego

Nawigacja między skoroszytami
          Nawigacja w arkuszu
          Kolumny i wiersze
          Zaznaczanie komórek

Tworzenie i edycja wprowadzeń
          Wprowadzanie danych w komórkach
          Kopiowanie obszarów
          Kopiowanie i przemieszczanie danych
          Wstawianie wierszy i kolumn

Zmiana i ukrywanie danych

Operacje na pliku
          Zapisywanie skoroszytu
          Charakterystyka plików Excela
Wprowadzanie formuł w arkuszu
          Budowa formuły
          Odwoływanie się do innych komórek
          Podstawowe operatory w formułach
          Tworzenie formuł
          Przykłady zastosowania formuł
          Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi
          Przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas
          Zamiana formuł na wartości liczbowe

Odwołania w arkuszach
          Odwołania względne
          Odwołania bezwzględne
          Odwołania mieszane
          Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

Połączenia między arkuszami

Połączenia między skoroszytami

Wprowadzanie funkcji
          Pojęcie funkcji
          Główne typy funkcji
          Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
          Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady korespondencji seryjnej
          Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
          Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
          Inne przykłady funkcji

Formatowanie arkuszy
          Narzędzia formatowania komórek
          Format wprowadzanych danych
          Obramowania i cieniowania
          Wyrównania
          Linie siatek
          Formatowanie warunkowe – przykłady

Wyszukiwanie danych
          Sortowanie danych
          Podstawowe zastosowanie autofiltra

Wykresy
          Główne typy wykresów
          Tworzenie wykresów
          Elementy wykresu
          Modyfikacja wykresów
Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
          Wstawianie elementów graficznych
          Diagramy blokowe

Drukowanie
          Drukowanie arkuszy
          Drukowanie obszarów nieciągłych
          Podgląd podziału stron

Operacje na oknach arkusza
          Blokowanie komórek
          Podział okna

Zarządzanie arkuszami
          Zabezpieczenia zeszytów hasłami
          Zastosowanie podsumowania w zeszytach

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat: podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego, sposobów formatowania danych, wydruków, wykresów,wprowadzania formuł i funkcji, wyszukiwania danych.