Oracle - Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

1999-01-12

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / Oracle - archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

 

Kod: SZK-ADM-AOB

 

Cena już od 2060 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

Za drogo? Powiedz nam swoją realną cenę >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje zagadnienia wykonywania archiwizacji, eksportu i importu danych oraz odtwarzania bazy danych po awarii.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla administratorów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych

 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows zagadnień omawianych na kursie SQL - język dostępu do bazy danych oraz Oracle - Administracja bazą danych Oracle.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Zagadnienia

Przegląd architektury bazy danych Oracle 12c:
     Pamięć, procesy
     Instancja i bazy danych
     Struktura przechowywania danych
     Przetwarzanie zapytań SQL

Archiwizacja:
     "Zimny" backup
     "Gorący" backup
     Archiwizacja pliku kontrolnego
     Archiwizacja tabel READ ONLY

Odtwarzanie:
     Pełne odtwarzanie bazy
     Niepełne odtwarzanie bazy
     Typy awarii

Eksport:
     Eksport całej bazy danych
     Eksport obiektów użytkownika
     Eksport wybranych obiektów

Import:
     Import całej bazy
     Import obiektów użytkownika
     Import wybranych obiektów

RMAN:
     Target
     Catalog
     Konfiguracja narzędzia RMAN
     Backup bazy przy użyciu skonfigurowanego narzędzia RMAN
     Odtwarzanie bazy po awarii przy użyciu narzędzia RMAN

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć zabezpieczyć bazę przed utratą danych, wykonać archiwizację danych oraz odzyskać dane po awarii bazy