Oracle - Administracja bazą danych Oracle 12c

1999-01-12

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / Oracle - Administracja bazą danych Oracle 12c

 

Kod: SZK-ADM-BDO

 

Cena już od 2060 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

Za drogo? Powiedz nam swoją realną cenę >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem i zarządzaniem bazą danych Oracle w wersji 12c, jej zasobami i dostępem do danych.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony dla administratorów oraz projektantów baz danych Oracle

 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień omawianych na kursie SQL - język dostępu do bazy danych

 

Czas trwania

32 godziny lekcyjne

 

Zagadnienia

Przegląd architektury bazy danych Oracle 12c:
     Pamięć, procesy
     Instancja i bazy danych
     Struktura przechowywania danych
     Przetwarzanie zapytań SQL

Instalacja bazy Oracle 12c:
     Korzystanie z DBCA
     Sprawdzanie zainstalowanej bazy
     Rozwiązywanie problemów

Tworzenie bazy danych:
     Konfigurowanie systemu operacyjnego
     Autentykacja kont uprzywilejowanych
     Tworzenie pliku parametrów
     Zarządzanie strukturą fizyczną bazy danych

Interfejs bazy danych:
     Narzędzia klienckie SQL Developer,SQLPlus,PLSQLDeveloper
     Wyciąganie danych i ich struktury<
     SQL, DML i DDL
     Tworzenie perspektyw, widoków z informacjami o bazie i ich usuwanie

Zatrzymywanie i uruchamianie instancji:
     Start procesów - dbconsole, listener, isqlplus, instancje bazy danych
     Stany uruchomienia instancji bazy danych
     Pliki parametrów – binarny i tekstowy
     Plik alert log
     Operacje zamknięcia (shutdown) bazy danych

Przestrzenie tabel i pliki danych:
     Zastosowanie przestrzeni tabel i pliki bazy danych
     Tworzenie, zarządzanie i usuwanie przestrzeni tabel
     Przestrzenie tabel SYSTEM i USERS
     Sprawdzanie statusu przestrzeni tabel i plików bazy danych

Obiekty schematu:
     Tworzenie i modyfikowanie tabel
     Wydobywanie odpowiednich typów danych
     Więzy integralności
     Przeglądanie zawartości tabel
     Tworzenie i zarządzanie widokami i indeksami.
     Tworzenie i użycie sekwencji

Zarządzanie przestrzenią tabel UNDO:
     Przestrzeń tabel Undo
     Zarządzanie segmentami wycofania
     Konfigurowanie i zarządzanie obiektami undo
     Cofanie transakcji i odzyskiwanie danych.

Administrowanie danymi:
     Przenoszenie danych za pomocą poleceń DML
     Export i import danych
     Zarządzanie katalogami Oracle

Zarządzanie użytkownikami:
     Tworzenie użytkowników i zarządzanie ich kontami
     Profile, role, uprawnienia użytkowników
     Zarządzanie zasobami użytkowników

Bezpieczeństwo bazy danych:
     Zasady bezpieczeństwa
     Konta domyślnych użytkowników
     Zarządzanie hasłami
     Audyt działań na bazie danych

Zarządzanie siecią:
     Zarządzanie Oracle listener
     Usługi sieciowe
     Użycie Net Managera do konfiguracji połączeń z bazą danych
     Konfiguracja i administrowanie serwerami współdzielonymi

Backup i odzyskiwanie danych:
     Przegląd różnego rodzajów back up’ów i odzyskiwania danych
     Identyfikacja punktu zatrzymania
     Konfiguracja checkpoint’ów, plików redo i plików archive log
     Konfiguracja bazy danych do potrzeb ich odzyskiwania
     Przegląd narzędzia RMAN
     Zapytania retrospektywne Flashback Query
     Flashback Table
     Flashback Database
     Flashback Drop
     Cofanie bazy danych w czasie do punktu zmiany SCN i do momentu w czasie

Backup bazy danych:
     Zimny i gorący Backup przestrzeni tabel/plików bazy danych
     Backup plików archive log i plików kontrolnych
     Backup pliku parametrów i haseł

Odzyskiwanie bazy danych:
     Krytyczne i niekrytyczne awarie
     Odzyskiwanie danych po krytycznych i niekrytycznych awariach
     Odzyskiwanie z plików archive log
     Odzyskiwanie plików kontrolnych

Zarządzanie blokadami:
     Transakcje i blokady
     Konfigurowanie optymalnej strategii blokad
     Rozwiązywanie potencjalnych blokad deadlock

Diagnostyka i strojenie bazy danych:
     Ustawianie automatycznych alertów
     Obserwacja bazy danych
     Obsługa języków narodowych
     Automatic Database Diagnostic Monitor
     Automated Workload Repository
     Reagowanie na alerty serwera

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien potrafić administrować bazą danych Oracle w wersji 12c i rozumieć mechanizmy nią rządzące.