MS Access - bazy danych w praktyce

1999-01-01

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS Access - bazy danych w praktyce

 

Kod: SZK-ACC-BDP

 

Cena już od 1030 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka

Kurs obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące tworzenia baz danych, tabel, kwerend, raportów i formularzy oraz takie elementy pracy w Microsoft Access jak: paski narzędziowe, konwersje.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się korzystaniem z baz danych i tworzeniem baz danych na etapie wstępnym oraz archiwizacją danych.

 

Wymagania wstępne

Znajomość środowiska Windows.

 

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych

 

Zagadnienia

Podstawowe pojęcia relacyjnych baz danych
Jak projektować bazy danych
Omówienie aplikacji MS Access
Okno MS Access
Okno baz danych
Obiekty baz danych
Dostosowywanie wyglądu i zarządzanie oknem
Omówienie obsługi menu i pasków narzędzi
Zarządzanie i tworzenie własnych pasków narzędzi
Korzystanie z pomocy
Analiza danych
Tworzenie nowej bazy danych
Tworzenie nowej pustej bazy danych
Tabele
Nazewnictwo tabel
Kreator tabel
Definiowanie pól
Modyfikacje projektu tabeli – widok projekt
Właściwości pól
Zapis, otwarcie, kopiowanie, usuwanie i zmiana nazw tabel
Wprowadzanie i modyfikacja danych
Sortowanie danych
Klucze podstawowe
Tworzenie relacji
Zapis, otwarcie i wyszukiwanie baz danych
Kreator formularzy
Projektowanie i tworzenie własnych formularzy
Zapis, otwarcie, kopiowanie i usuwanie formularzy
Właściwości formularzy
Tworzenie własnego pulpitu pracy
Wydruk
Kwerendy
Używanie kwerend
Kreator kwerend
Tworzenie i modyfikacja kwerend
Raporty
Kreator raportów
Zastosowanie raportów
Tworzenie raportów
Zapis, otwarcie i usuwanie raportów
Wydruki raportów
Konwersja baz danych utworzonych w poprzednich wersjach MS Access
Udostępnianie bazy MS Access w internecie

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć wykonać prostą bazę danych za pomocą kreatorów lub narzędzi projektowych. Powinien również umieć posługiwać się utworzoną bazą danych tak, aby poprawnie wprowadzać do niej dane i korzystać z nich do robienia np. raportów.