MS SQL Server 2008 - projektowanie i implementacja hurtowni danych

1999-02-18

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Szkolenia / Komputerowe / MS SQL Server 2008 - projektowanie i implementacja hurtowni danych

Kod: SZK-MSS-PHD

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami >>

 

Charakterystyka kursu

Szkolenie poświęcone jest projektowaniu i implementacji hurtowni danych w MS SQL Server 2008.

 

Profil słuchaczy

Administratorzy serwerów hurtowni danych, projektanci i programiści systemów hurtowni danych.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Wymagania wstępne

Znajomość Windows, podstawy C# oraz SQL, podstawowa znajomość tematyki hurtowni danych.

 

Zagadnienia

 

- podstawy, cele i zastosowania hurtowni danych, typy serwerów hurtowni danych

- konstruowanie procesu ETL za pomocą Integration Services, budowanie prostych przepływów danych,

- projekt kostki danych w Analysis Services: grupy miar, miary, wymiary, hierarchie, atrybuty,

- rozwijanie projektu kostki danych: miary kalkulowane, partycje, perspektywy, translacje, akcje, KPI,

- optymalizacja kostki danych za pomocą agregacji, omówienie trzech sposobów tworzenia agregacji,

- budowanie i deployowanie kostki, procesowanie partycji,

- podstawy administracji SSAS,

- podstawy XML/A: tworzenie partycji, procesowanie całościowe i inkrementacyjne, usuwanie partycji, procesowanie agregacji,

- automatyzacja zadań SSAS za pomocą SQL Server Agent i SSIS,

- podstawy języka MDX, zapytania zaawansowane w języku MDX,

- tworzenie modelów eksploracji danych,

- podstawy języka DMX, wykorzystanie języka MDX w projektach C#,

- tworzenie raportów za pomocą Reporting Services.

 

Wiedza z kursu

      Uczestnik zdobędzie kompleksową wiedzę na temat projektowania i implementacji hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2008. Zdobędzie wiedzę jak zaimplementować zaawansowane przypływy ETL w oparciu o SSIS i procedury T-SQL, a także nauczy się projektować kostki danych wraz z wszystkimi elementami dostępnymi w SSAS.
      Będzie potrafił profesjonalnie zarządzać serwerem SSAS na podstawie skryptów XML/A z wykorzystaniem SQL Server Agent i pakietów SSIS. Będzie w stanie zaprojektować zapytania MDX i DMX, a także utworzyć kilka podstawowych modeli eksploracji danych.
      Za pomocą uzyskanej wiedzy słuchacz będzie potrafił zaprojektować raport w SSRS.